Novinky

Krúžky

Záujmové útvary

Ponuka záujmových útvarov v škol. roku 2016/2017

 

Názov

Vedúci

Zameranie

Školský časopis

II. stupeň

Mgr. Zuzana Ščigulinská

spoločenská komunikácia – čo nové v našej škole

 

Turistický

I., II. stupeň

Mgr. Jana Boledovičová

spoznávanie regiónu a prírody

 

Varíme, pečieme

II. stupeň

Mgr. Gabriela Delinčáková

príprava jedla a základy stolovania

 

To dáme

9. ročník

Mgr. Soňa Moncmanová

príprava na monitor - prijímačky na SŠ

 

Športový krúžok

I. – II. stupeň

Mgr. Richard Fehér

základy športových hier so zameraním na floorbal

Angličtina hrou

1. ročník

Mgr. Mária Kruželová

zoznám sa so základmi anglického jazyka

Folklórny krúžok

Mgr. Haršányiová

Ľudové zvyklosti v novom šate

 

Pohybovo-tanečný

Mgr. Martina Rippelová

Hýbme sa v rytme...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014/2015

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Výtvarné techniky

 

Mgr. Rippelová

V. A

 

Pondelok 13,45

 

Netradičné výtvarné umenie

Šikovné ručičky

2.- 5. ročník

Mgr. Slamková

1. budova 3.A

Streda 12,45

Základy ručných prác hačkovanie, štrikovanie,

 •  

Školský časopis

1.- 2. stupeň

 

Mgr. Mršťáková

jazyková učebňa

Štvrtok 13,45

 

Spoločenská komunikácia

 •  

1. stupeň

Mgr. Delinčáková

 

 

 •  

Spoznávanie regiónu a prírody

Varíme pečieme

2. stupeň

Mgr. Delinčáková

Školská kuchyňka

 2. budova

Streda 13,45

Šikovné ruky v kuchyni

 •  
 •  
 •  

 

Ing. König

PC učebňa

2. budova

streda

14,45-15,45 začitočníci

15,45 – 16,45 pokročilí

S počítačom trochu inak -  základy programovania

 •  

2. stupeň

Mgr. Boledovičová

 

 •  

Spoznávanie regiónu a prírody Slovenska

To dáme

9. ročník

Mgr. Moncmanová

IX. A

Štvrtok 13,45

Príprava na monitor – matematika

Športový krúžok

1. – 2. stupeň

Mgr. Fehér

areál školy

Piatok

1.sk. -13,45

2.sk - 14,45

Základy športových hier so zameraním na florbal

Prosíme rodičov, aby spolu s deťmi zvážili prihlásenie na jednotlivé krúžky, nakoľko prihlásenie je záväzné na celý škol. rok.

Krúžky sú podporované vzdelávacími poukazmi a z tohto dôvodu nie je možné žiaka z krúžku po začatí činnosti odhlásiť.

Ďakujeme za pochopenie.

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Ulica Ivana Krasku 29,Trnava
  Ulica Ivana Krasku 29, 917 05 Trnava
 • ZŠ: +421 33/5543049, 0911/348088
  MŠ: 033/5543248, 0911/348070
  ŠJ: 033/5543249, 0911/348070
  mobil riaditeľňa: 0915/763047

Fotogaléria