Novinky

PartnersČo nás čaká:

Utorok 25. 7. 2017

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Počet návštev: 1739685
 • 3. 7. 2017

  Hviezdicový tábor prebieha v dňoch 03.07.2017- 07.07.2017 v čase od 7:30 do 16:00 hod v priestoroch ZŠ s MŠ I. Krasku 29, Trnava 5 - druhá budova.

  Program:

  03.07. Športový deň

  04.07. Výlet - výroba papiera Petrus (obed zabezpečený v škole)

  06.07. Kto sa hrá - nehnevá

  07.07. Urobme si .....

 • Krásne prázdniny všetkým žiakom, príjemnú dovolenku všetkým zamestnancom a úspešné vykročenie do ďalšej etapy života našim deviatakom želá

  vedenie ZŠ s MŠ I. Krasku 29, Trnava. 

 • Slovenská katolícka charita (SKCH) pripravila aj v tomto roku veľmi úspešnú zbierku školských pomôcok. Uskutočnil sa tak už 8. ročník kampane, ktorá pomáha znevýhodneným školákom na Slovensku pripraviť sa na nový školský rok. Vďaka darovaným pomôckam môžu aj deti zo sociálne slabších rodín, krízových centier, či detských charitných domovov prísť do školy pripravené, a získať tak šancu na plnohodnotné vzdelanie a lepšiu budúcnosť. Tento rok sa do tejto kampane zapojili aj žiaci našej školy, ktorí svojim príspevkom mohli pomôcť tým, ktorí pomoc ozaj potebujú. Na ukončení šk. roka žiaci 6.A, ktorí projekt rozbiehali na škole, slávnostne odovzdali veci vyzbierané žiakmi a ich rodičmi našej školy.

 • 28. 6. 2017

  V utorok 27.06.2017 sa na našej škole uskutočnil tradičný florbalový turnaj "trnavských" škôl. Po vzájomných zápasoch bolo poradie tímov nasledovné:

  1. miesto ZŠ s MŠ Vančurova, Trnava

  2. miesto ZŠ s MŠ Spartakovska, Trnava

  3. miesto ZŠ s MŠ I. Krasku, Trnava

  4. miesto ZŠ s MŠ Boleráz

  5. miesto ZŠ s MŠ Atomova, Trnava.

 • 27.06.2017 sa niekoľko našich žiakov spolu s p. učiteľkou náboženstva a s pani riaditeľkou zúčastnilo ďakovnej sv. omše Te Deum v Katedrále sv. J. Krstiteľa, počas ktorej modlibou spolu s o. biskupom ďakovali za všetko, čo zažili v tomto školskom roku a vyprosovali požehnanie pre všetkych spolužiakov, učiteľov, rodičov, ale tiež pre všetkých, ktorí sa akokoľvek podielali na priebehu šk. roka.

 • 28. 6. 2017

  S blížiacim sa koncom školského roka žiaci tradične absolvovali účelové cvičenie na 2. stupni a didaktické hry na 1.stupni. Počas týchto hodín si mohli v teoretickej časti zopakovať svoje vedomosti zo zdravotnej prípravy (ošetrenie rán, krvácajúce rany, popáleniny, zlomeniny, resuscitácia) pričom tieto teoretické vedomosti im pomohli oprášiť aj žiaci SZŠ Trnava s ich maketami a pomôckami. Teoretické poznatky si formou prezentácií, testov overovali aj v civilnej ochrane, poplašných signáloch a i.... V praktickej časti sa zoznámili s prácou polície, pozreli si ukážku práce policajných psov pod vedením ich psovodov. Absolvovali pochod, kde si otestovali vedomosti s orientáciou v teréne, určovaním svetových strán, topografiou.  Veľká vďaka patrí za spoluprácu Strednej zravotnej škole v Trnave a Okresnému riaditeľstvu PZ Trnava. Ďakujeme :)

 • Od 26.6. do 29.6. 2017 žiaci končia:

  1. stupeň 4. vyučovacou hodinou
  2. stupeň 5. vyučovacou hodinou

   

  26.6. účelové cvičenie praktická časť, didaktické hry

  27.6. odovzdanie a prebranie učebníc, florbalový turnaj trnavských ZŠ

  28.6. odovzdanie a prebranie učebníc, práca v triedach, brigáda v okolí školy

 • 23. 6. 2017

  Kroky piatakov a šiestakov na koncoročnom výlete smerovali do neďalekej Nitry. Tu si hravou formou prostredníctvom p. sprievodkyne zopakovali históriu nášho národa. Absolvovali prehliadku Nitrianskeho horného mesta, Pribinovho námestia, vybraných častí hradného areálu, Katedrálu sv. Emeráma a prehliadku Diecézneho múzea. Cez ilustrovanú brožúrku riešili zaujímavé úlohy, ktorých vylúštenie ich priviedlo až k hradnému pokladu, z ktorého si kúsok každý z nich odniesol so sebou. Ďalšia zástavka výletu bola v mestskom parku, kde si od informácií trošku oddýchli na detskom ihrisku a v labyrinte. Konečná studnica informácií z histórie na nich čakala v Poľnohospodárskom múzeu, kde sa oboznámili s dejinami poľnohospodárstva, tradičnými remeslami, spracovateľstvom, prezreli si poľnohospodárske stroje, letectvo, hasičské zariadenia a prešli sa nádherným skanzenom. Nitra bola super!

 • 21. 6. 2017

  Žiaci 1. stupňa si počas koncoročného školského výletu vychutnali krásy Donovál a zabavili sa v rozprávkovom kráľovstve Habakuky. Kuk na foto... :) 

 • 21. 6. 2017

  V súťaži Šikovníček ŠKD si deti mali možnosť otestovať svoje zručnosti v šúpaní uverených vajec, preberaní strukovín, vešaní bielizne, skladaní trička a navliekaní korálok. :)

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Ulica Ivana Krasku 29,Trnava
  Ulica Ivana Krasku 29, 917 05 Trnava
 • ZŠ: +421 33/5543049, 0911/348088
  MŠ: 033/5543248, 0911/348070
  ŠJ: 033/5543249, 0911/348070
  mobil riaditeľňa: 0915/763047

Fotogaléria