Novinky

PartnersČo nás čaká:

Utorok 11. 12. 2018

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Počet návštev: 2124433
 • Žiaci 8. ročníka sa zúčastnili prehliadky SOŠ v Modre, ktorá obsahovala tento program:

  • expozícií s výkladom - vinohradníctvo a jeho dejiny a aplikovaná biológia

  • obrábacích strojov

  • degustačnej miestnosti

  • odborných a multimediálnych učební

  • areálu školy so športoviskami, telocvičňou a ovocného sadu a školského internátu

  Ukážka:

  • servisu vína (dekantácia, sabráž)

  • prípravy nealko nápojov

  • obsluha hosťa pri stole

  • rôznych druhov ovocia - čerstvé a sušené

  Ochutnávka:

  • čerstvého a sušeného ovocia

 • V dňoch od 26.11. do 30.11.2018 bude na škole "prebiehať" Farebný týždeň. Žiaci sa každý deň oblečú (aspoň kúskom časti oblečenia) do vybranej farby, pričom každá farba bude symbolizovať určitý druh pocitu.

  Pondelok - žltá/oranžová - radosť

  Utorok - modrá - voľnosť, pokoj

  Streda - červená - láska

  Štvrtok - zelená - šťastie

  Piatok - čierna/biela - dobro/zlo.

  Žiaci sa každý deň dohodnú na znázornení symbolu daného pocitu (čo v nich evokuje, čo za ním vidia) a výstupom celého týždňa bude vytvorenie triedneho posteru, kde budú jednotlivé znázornené symboly pocitov vytvárať kompaktný celok charakterizujúci každú triedu.

 • Gratulujeme úšpešným riešiteľom v medzináronej internetovej súťaži zameranej na logické myslenie, čitanie s porozumením, postupnosť krokov.

 • Nové hračky v triede MŠ A. Ďakujeme ZRPŠ.

Vzdelávanie

Na našej škole dávame dôraz na poskytnutie čo najlešieho vzdelania pomocou moderných vyučovacích metód. Sme hrdí na dosiahnuté vysledky.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Ulica Ivana Krasku 29,Trnava
  Ulica Ivana Krasku 29, 917 05 Trnava
 • ZŠ: 033/5543049
  MŠ: 033/5543249
  ŠJ: 0911/348070
  mobil riaditeľňa: 0915/763047, 0911/348088

Fotogaléria