Novinky

Partners


Čo nás čaká:

Piatok 24. 11. 2017

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Počet návštev: 1833812
 • Žiaci 6.ročníka navštívili výstavu GRAFFEST v Centre pomoci pre rodiny, kde nás milo privítali a pohostili s čajíkom. Potom sme sa zúčastnili vernisáže: Svet rozprávkových príbehov v CVČ Kalokagatia Trnava, v rámci ktorej získal náš žiak Jakub Horňák 2.miesto. Gratulujeme!

 • Pri učení sa vybaných slov využívame názornosť a prepojenie s remeslami :)

 • Trnava - téma projektu pre žiakov 3.A na hodine Vlastivedy..

 • Riaditeľka ZŠ s MŠ, Ulica Ivana Krasku 29, Trnava udeľuje dňa 22.11.2017 žiakom 6.,7.,8.a 9. ročníka riaditeľské voľno z organizačných dôvodov - Testovanie 5 -2017

 • Žiaci prvého ročníka boli na kultúrnom podujatí - bábkové divadlo: Normenov svet v Trnave. Predstavenie sa nám veľmi páčilo, krasne bábky sme si mohli bližšie prezrieť a pohrať sa s nimi. Už teraz sa tešíme na ďalšie milé predstavenie...

 • Zber papiera - vyhodnotenie

  Celkovo sme nazbierali 8 906 ton papiera, priemer na žiaka 44 kg.

  Všetkým žiakom a rodičom ktorí sa do zberu zapojili ďakujeme.

  Vyhodnotenie zberu papiera jeseň 2017

  1. miesto Pavlak M. 6.A

  2. miesto Šteigerová E.1.B

  3. miesto Kopáčová S.6.A

  4. miesto Korcová S. 8.A

  5. miesto Kopáčová N.3.A

  6. miesto Blažo A.4.A

  7. miesto Jankovič M.5.A

  8. miesto Mihálik M.2.A

  9. miesto Šarmírová L.8.A

  10. miesto Rakický D. MŠ C

  Triedy:

  1. miesto 175,88 kg/žiaka 6.A


 • V dňoch od 7.11. do 10.11.2017 si mohli žiaci od 3. po 9. ročník vyskúšať svoje vedomosti v oblasti IKT prostredníctvom internetovej súťaže iBobor. Úlohy boli zamerané na logiku, porozumenie informáciám, algoritmizáciu, programovanie, fakty, praktické využívanie IKT a matematické základy informatiky.

  Každý žiak sa počet dosiahnutých bodov dozvedel ihneď po skončení testu. Každému zúčastnenému žiakovi bude sprístupnené kompletné hodnotenie jeho úloh po celoslovenskom vyhodnotení súťaže.

 • V peknom jesennom počasí sme prešli zo sv.Jura cez Biely kríž až do Rače. Decká sa vyšantili v lese i v kope popadaného lístia....

 • 4. 11. 2017

  Žiaci 1.A a 1.B si pripomenuli Deň školských knižníc. Prezreli sme si knihy v našom školskom knižnom kútiku a oboznámili sa so systémom fungovania knižníc. Prečítali sme si rozprávku O troch prasiatkach, spoločne sme vytvorili farebnú obrázkovú osnovou k príbehu a nakoniec sme si aj zaspievali... Cieľom tejto akcie je priblížiť detského čitateľa bližšie ku knihe, spoznať jej krásu a tajuplnosť, a tak získať kladný vzťah k čítaniu a spoznávaniu nového.

 • Školské majstrovstvá okresu v ŠACHU žiakov ZŠ sa uskutočnilo 24. októbra 2017 v Kalokagatii.

  Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení: L. Bango, L. Moncman, A. Fehér, P. Vojtko.

  Družstvo získalo 1. miesto. Jednotlivi L. Bango - získal 1. miesto. Víťazom srdečne blahoželáme !

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Ulica Ivana Krasku 29,Trnava
  Ulica Ivana Krasku 29, 917 05 Trnava
 • ZŠ: +421 33/5543049, 0911/348088
  MŠ: 033/5543248, 0911/348070
  ŠJ: 033/5543249, 0911/348070
  mobil riaditeľňa: 0915/763047

Fotogaléria