Novinky

 • Biela stužka

  Každoročne si 25. marca na Slovensku, okrem Dňa zápasu za ľudské práva, pripomíname aj práva nenarodených detí.

  Kampaň chce pripomenúť, že život sa začína od počatia a podľa Ústavy SR, článku 15, je každý život hodný ochrany pred narodením. 

  Aj tento rok organizuje túto informačnú kampaň Občianske združenie Fórum života.

  Do tejto kampane sa zapojili aj žiaci 6.A a informovali svojich spolužiakov o dôležitých faktoch o ľudskom živote prostrednictvom školského rozhlasu, rozdávali biele stužky, balóny a informačné letáčiky.

 • Turistika

  Krásne víkendové počasie nás vytiahlo von na Čiernu skalu..

 • Deň vody

  22. marec - Deň vody - pre nás deň plný hier, pokusov, čítania, bádania a písania o zložke, pre život človeka takej potrebnej, akou voda je! Vážme si ju, kým ju máme...

 • Ponožková výzva

  Byť odlišný je normálne! 

 • Zápis do 1. ročníka ZŠ

 • DOD so škôlkármi z Medušky

  Ako to vyzerá v prvom ročníku, sa boli pozrieť deti zo súkromnej Materskej školy Meduška. 

 • Finančná gramotnosť na ANJ v 9. ročníku

  Základy podnikania si vyskúšali naši 9aci. Dostali zadanie navhnúť projekt pre vlastný podnikateľský zámer a tímovo vypracovať jeho realizáciu. Cieľom bolo vypracovať                v anglickom jazyku vlastnú ponuku letného tábora pre svojich spolužiakov. Prepracovali sa od nápadu, cez výpočet ceny, náplne tábora až po tvorbu letáku a prípravy prezentácie.

 • Burza kníh

  Pri príležitosti Marca - mesiaca knihy sa na našej škole uskutoční Burza kníh. Každý žiak môže priniesť z domu už nepotrebnú, prečítanú knihu, ktorá však nemôže byť poškodená, dotrhaná, popísaná a tú si vymeniť za inú.

  Táto akcia sa uskutoční od 04.03. do 29.03.2019 v čase od 8:00 do 15:00 hod. na chodbe v 1. budove ZŠ.

  Prekutajte domácu knižnicu a tituly, s ktorými sa viete rozlúčiť prineste na Burzu kníh. :)

 • Fest hry Trnava

  Kopec zábavy na skákacom hrade,  pri laserovej naháňačke, či pri spoločenských hrách si užili naši piataci v mestskej športovej hale na Fest hrách. Stretli sa aj s ôsmakmi :) 

 • Školské kolo Hollého pamätník 2019

  Ďakujeme všetkým recitátorom a gratulujeme postupujúcim do okresného kolo. Budeme Vám držať palce. :)

 • Zo života MŠ...

 • Lyžiarsky výcvik

  Žiaci práve vyrazili zo strediska. Predpokladaný príchod z lyžovačky je približne o 14:45 hod. 

 • Vedomostný kvíz 1. stupeň

 • Vedomostný kvíz 2. stupeň - finančná gramotnosť

 • Šaliansky Maťko

  Gratulujeme Šimonovi Fančovičovi k 3. miestu v 2. kategórii prednesu povesti v súťaži Šaliansky Maťko. :)

 • Prajeme Vám....

 • Triedne vianočné besiedky

 • Vianočné pečenie medovníkov

 • Oznam

  V piatok končia žiaci 1. stupňa vyučovanie 4. hodinou o 11:25 hod a žiaci 2. stupňa končia vyučovanie 5. hodinou o 12:20 hod. ŠJ a ŠKD sú riadne v prevádzke. Triedy majú posledné hodiny Vianočné besiedky.

 • Muzikál Alica v krajine zázrakov....

  Tretiaci spolu s prvákmi boli divákmi krásneho muzikálu, v ktorom si zahrali aj naše tretiačky.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Ulica Ivana Krasku 29,Trnava
  Ulica Ivana Krasku 29, 917 05 Trnava
 • ZŠ: 033/5543049
  MŠ: 033/5543249
  ŠJ: 0911/348070
  mobil riaditeľňa: 0915/763047, 0911/348088

Fotogaléria