Základná škola s materskou školou, Ulica Ivana Krasku 29,Trnava

 

Navigácia

Novinky

 • 17. 4. 2014

  English Day mali možnosť zažiť naši žaici 2. stupňa s lektormi z Kalifornie - "native speakers".

  Pod vedením amerických pedagógov si vyskúšali svoje komunikačné zručnosti, zahrali edukačné hry a strávili "super hodinu ANJ".

  Pre záujem žiakov naša škola ponúka 3-dňový jazykový kurz pre záujemcov v rozsahu 18 vyučovacích hodín v priestoroch našej školy v dopoludňajšom vyučovacom čase.

 • 23. 4. 2014

   

  Veľké ďakujem patrí rodičom, pedagógom a žiakom, ktorí počas mesiaca február a marec venovali svoj čas a energiu zberu plastových fliaš.

  14. apríla 2014 sme si boli prevziať cenu v hoteli Hilton. Čakalo na nás prekvapenie - 1. miesto / ihrisko v hodnote 80 000/

 • Testovanie 9-2014

  Výsledky testovania

  Matematika - 60,83%      percentuálna úspešnosť v rámvi SR 54,67 %   rozdiel plus 6,16 %

  Slovenský jazyk - 71,56%    percentuálna úspešnosť v rámci SR 62%    rozdiel plus 9,56%

 • 1. 4. 2014

   

  1. apríl bol pre nás veselý deň. Celá škola bola plná smiechu a dobrej nálady. Začalo to hneď ráno, kedy sa naše pani učiteľky zmenili na domáce gazdinky a celý deň nám naplnili zábavnými úlohami. Dobrej nálady medzi nás priliali aj naši rodičia, z ktorých niektorí nazbierali odvahu a postavili sa pred katedru. Pripravili si naozaj zaujímavé učenie.

  S p. Kavoňovou sme sa preniesli na palubu lietadla a dozvedeli sme sa veľa zaujímavého z práce letušky v slovenských aerolíniách.

  P. Duchoňová  k nám vniesla atmosféru múzejníctva a našu vlasť sme spoznávali s p. Válekovou., ktorá túto tému vymenila na 2. stupni o problematiku ekonomiky.

  Na jazyky sa špecializovala p. Pavlusová a žiaci vyskúšali zas niečo nové v jazykových metódach.

 • 1. 4. 2014

  ,,Daj si čas „ nakrúcanie súťaže sa uskutočnilo  v nedeľu dňa 30.3.2014 v Bratislave, v Mlynskej doline v štúdiu MD3.

  Súťažili sme so ZŚ PIEŠŤANY  v téme ,, Ranný stredovek“ . Štvorčlenné družstvo tvorili štyria žiaci 7. ročníka. Nakrúcania sa zúčastnilo 25 žiakov 2. stupňa pani učiteľka Mgr. S. Moncmanová a pani riaditeľka.