Novinky

Testovanie T9 2019

Bližšie informácie

V školskom roku 2018/2019 sa riadny termín Testovania 9 na našej škole uskutoční 3. apríla 2019 (streda).

Náhradný termín testovania sa uskutoční 16. apríla 2019.

NÚCEM od školského roku 2018/2019 pripravuje zmeny v štruktúre a špecifikácii testov Testovania 9.
Inovácie testov spočívajú v navýšení počtu položiek vo všetkých predmetoch na 30, predĺžení času na ich riešenie a zavedení otvorených položiek, t.j. úloh s krátkou odpoveďou.

Základné informácie k Testovaniu 9: https://www.nucem.sk/dl/3878/Zakladne_informacie_T9_2019_final.pdf

 

Vzorový test z MAT: https://www.nucem.sk/dl/3548/VZOR_test_MAT_inovovany.pdf

Kľúč správnych odpovedí MAT: 

https://www.nucem.sk/dl/3544/VZOR_K%C4%BE%C3%BA%C4%8D_spr%C3%A1vnych_odpoved%C3%AD_MAT.pdf

 

Vzorový test zo SJL: https://www.nucem.sk/dl/3547/VZOR_test_SJL_inovovany.pdf

Kľúč správnych odpovedí SJL: 

https://www.nucem.sk/dl/3541/VZOR_K%C4%BE%C3%BA%C4%8D_spr%C3%A1vnych_odpoved%C3%AD_SJL.pdf

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Ulica Ivana Krasku 29,Trnava
    Ulica Ivana Krasku 29, 917 05 Trnava
  • ZŠ: 033/5543049
    MŠ: 033/5543249
    ŠJ: 0911/348070
    mobil riaditeľňa: 0915/763047, 0911/348088

Fotogaléria