Novinky

Testovanie 5

T5 - 2017

V stredu 22. novembra 2017 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5-2017) v zmysle Dodatku č. 1 k Pedagogicko-organizačným pokynom pre šk. rok 2017/2018.

Testovania papierovou formou sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.


Žiaci našej školy budú testovaní z/zo:
*matematiky http://www.nucem.sk/documents//46/testovanie_5_2017/Specifikacia_testu_MAT_T5-2017.pdf,
*slovenského jazyka a literatúry http://www.nucem.sk/documents//46/testovanie_5_2017/Specifikacia_testu_SJL_a_MJL_T5-2017.pdf

Príchod žiakov do školy najneskôr do 7:45 hod. 

Povolené pomôcky: pero píšuce na modro (nie gumovacie ani atramentové).

Harmonogram testovania:

1. skupina:

8:00 - 9:25               Test z MAT

9:25 - 9:45              Prestávka

9:45 - 11:10            Test zo SJL

11:30                      Odchod žiakov domov.

2. skupina (ZZ):

8:00 - 10:00               Test z MAT

10:00 - 10:20            Prestávka

10:20 - 12:20            Test zo SJL

12:30                         Odchod žiakov domov.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Ulica Ivana Krasku 29,Trnava
    Ulica Ivana Krasku 29, 917 05 Trnava
  • ZŠ: +421 33/5543049, 0911/348088
    MŠ: 033/5543248, 0911/348070
    ŠJ: 033/5543249, 0911/348070
    mobil riaditeľňa: 0915/763047

Fotogaléria