Novinky

Krúžky

Záujmové útvary

Ponuka záujmových útvarov v škol. roku 2017/2018

 

Názov

Vedúci

Zameranie

Školský časopis

streda 13:45 - 15:15

II. stupeň

Mgr. Zuzana Videnová

Spoločenská komunikácia – čo nové v našej škole

 

Turistický

sobota - podľa počasia

I., II. stupeň

Mgr. Jana Boledovičová

Spoznávanie regiónu a prírody

 

To dáme

utorok 12:30 -14:00

9. ročník

Mgr. Božena Dekanová

Príprava na monitor - prijímačky na SŠ

 

Športový krúžok

piatok 13:45-15:15

I. – II. stupeň

Mgr. Richard Fehér

Základy športových hier so zameraním na floorbal

Margarétka - ľudové tance

utorok 13:00 - 14:30

Mgr. Michaela Pauerová

Ľudové tance a zvyklosti 

 

Pohybovo-tanečný

pondelok 13:00 - 14:30

Mgr. Martina Rippelová

Hýbme sa v rytme...

 

Šikovné ručičky

pondelok 13:00 - 14:30

Mgr. Eva Slamková Výtvarné techniky a ručné práce - netradične...

Ping-pongový krúžok

pondelok, utorok 13:45 - 14:30

II. stupeň

Mgr. Andrea Marková Trénujeme  a trénujeme....

Anglický krúžok

utorok 12:50 - 13:35

štvrtok 13:45 - 14:30

od 1. ročníka

Mgr. Mária Kruželová Učíme sa anglicky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosíme rodičov, aby spolu s deťmi zvážili prihlásenie na konkrétny krúžok, nakoľko prihlásenie je záväzné na celý škol. rok.

Krúžky sú podporované vzdelávacími poukazmi a z tohto dôvodu nie je možné žiaka z krúžku po začatí činnosti odhlásiť.

Ďakujeme za pochopenie.

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Ulica Ivana Krasku 29,Trnava
    Ulica Ivana Krasku 29, 917 05 Trnava
  • ZŠ: 033/5543049
    MŠ: 033/5543249
    ŠJ: 0911/348070
    mobil riaditeľňa: 0915/763047, 0911/348088

Fotogaléria