Novinky

 • Projekt v MŠ ,, Dorotka a jej priatelia,,

   

  je národným projektom Mládeže Slovenského Červeného kríža.

   

  -          projekt sa zameriava na výučbu prvej pomoci a prehĺbenia humanitného cítenia detí v MŠ,

   

  -          Dorotka je kamarátka, ktorá bude pomáhať deťom pochopiť jednotlivé témy,

   

  -          projekt bude prebiehať v triede C a D v mesiacoch október- december 1 krát do týždňa,

   

  -          pomocou hier, básní, rozprávok sa budú deti učiť ako ošetriť drobné poranenia, privolať prvú pomoc..,

   

  -          viac informácii o projekte sa dozviete  http://zilina.redcross.sk/dorotka

    

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Brigáda v areáli školy

  Vážení rodičia,

  Rada rodičov a priateľov školy organizuje brigádu v areáli ZŠ Modranka.

  Cieľ brigády: Presun zeminy do vyvýšených záhonov a vyrovnanie nerovností v areáli školy.

  Čo si treba priniesť: fúrik, lopatu, hrable, pracovné rukavice.

  Termín brigády:

  Piatok 21.september od 17:00 – 19:00 (cca)

  Sobota 22.september od 8:30 – doobeda.

  V sobotu sa brigáda uskutoční iba v prípade priaznivého počasia!!!

  Spoločnými silami pomôžme skrášliť areál školy pre naše deťúrence. :)

 • Zber papiera

  V týždni od 24. do 28.9.2018 sa v areáli školy uskutoční Jesenný zber papiera. Zviazaný papier môžete odovzdať školníkovi, ktorý ho následne odváži a zapíše. Najusilovnejší jednotlivci aj triedy budú odmenení/é vecnými cenami. 

 • Plenárne a rodičovské združenie

  Dňa 11.9.2018 sa o 16:30 hod. v 1. budove ZŠ uskutoční Plenárne združenie a následne sa uskutočnia triedne rodičovské združenia. Účasť rodičov je nutná. 

 • Slávnostný začiatok šk. roka 2018/2019

  Začiatok školského roka bude 03.09.2018 o 8:00 hod v prvej budove ZŠ. Následne sa žiaci presunú do svojich tried, kde triedne učiteľky poskytnú potrebné informácie k organizácii prvých školských dní. Ukončenie je plánované na 9:30 hod.

  V tento deň nie je zabezpečená pre žiakov ZŠ - ŠKD ani strava .

  Žiaci resp. rodičia môžu ešte záujem o desiate a obedy nahlásiť u vedúcej školskej jedálne. :) 

  Na stránke je predbežný rozvrh hodín na školský rok 2018/2019.

 • Oznam

  Školský areál bude od 01.09.2018 otvorený v sobotu a v nedeľu od 10:00 do 12:00 hod a od 15:00 do 20:00 hod. Prosíme o dodržiavanie prevádzkového poriadku. Správcom areálu bude pán Ľ. Hruška.

  V prípade nepriaznivého počasia bude areál zatvorený.

 • Prajeme krásne leto.....

 • Letný tábor

 • INFO K LETNÉMU TÁBORU

  Príchod prihlásených detí do denného tábora je najskôr o 7:30 hod., kedy ich preberá dozorkonajúci učiteľ. 

  Program: 

  Tvorivé dielne, Zahrajme sa, Výlet - Farma pod Gaštankou (treba mať podpísaný a odovzdaný informovaný súhlas), Športový deň. 

  Denný tábor trvá denne max do 16:00 hod., deti odchádzajú podľa vyplnenej prihlášky. 

 • Slávnostný záver šk. roka 2017/2018

  Školský rok sme ukončili s básničkou našich prváčikov a tancom žiakov prvého stupňa. Potom prišli na rad knižné odmeny pre usilovných žiakov a odmeny za májový zber papiera.

  Okrem šk. roka sme sa lúčili aj s našimi deviatakmi, ktorým prajeme veľa úspechov v ďalšej životnej etape.

  Veľa úspechov prajeme aj kolegyniam p. uč. Dekanovej a p. uč. Klučkovej - ďakujeme im za ich celoročný prístup, pochopenie, snahu a veríme, že sme sa nevideli naposledy.

  Všetkým prajeme krásne prázdniny a veľa pohodových dovolenkových dní. 

 • Koncoročný výlet Topoľčianky - Mlyňany

 • Te Deum

  Dňa 22.6 2018 sa niekoľko našich žiakov spolu s pani riaditeľkou a dvoma vyučujúcimi zúčastnili ďakovnej sv. omše, ktorú už tradične slávi otec biskup J. Oroš pri príležitosti konca školského roka pre všetkých žiakov trnavských škôl.

 • Ukážka práce Finančnej správy SR

 • Múzeum na kolesách - Zálesák

  Múzeum na kolesách a ich program Zálesák - zábavnou formou sme sa dozvedeli ako prežiť v prírode, čo si treba zbaliť a ako sa zachovať v prípade dažďa, straty orientácie, či hlbokého snehu. Krásne prepojenie humoru, praktických ukážok a užitočných informácií v jednom programe. :)

 • Oznam

  Od 21.6. do 28.6.2018 bude I. stupeň končiť 4. vyučovacou hodinou o 11:25 hod. a II. stupeň bude končiť 5. vyučovacou hodinou o 12:20 hod.

  Slávnostné ukončenie šk. roka bude 29.6.2018 od 8:00 do 10:00 hod. Stravníci, ktorí nechcú využiť možnosť obeda na záver šk. roka, nech sa odhlásania u vedúcej ŠJ. Obed sa vydáva od 11:30 hod.

  ŠKD riadne funguje.

 • Koncoročný výlet 7.A, 8.A - Banská Štiavnica

 • Lektori na ANJ

  V týždni od 11.6. do 15.6. pracovali s našimi žiakmi lektori anglického jazyka. Mali sme možnosť stretnúť ľudí zo Škótska, Anglicka, Talianska a Brazílie.

 • Noc v škole - Na farme

  Farmárska noc - v piatok, 8.6. 2018, sa niektorí žiaci 2. - 4. ročníka stretli vo večerných hodinách v škole. Malí nocľažníci s netradičnou školskou výbavou – so spacákmi a karimatkami, mali nachystané na školskom dvore zaujímavé úlohy a súťaže týkajúce sa života na farme. Účasť si totiž každý musel zaslúžiť tým, že sa  zapojil do projektu „Život na farme“.

  Veríme, že takéto zážitkové učenie  prinesie svoje ovocie a deti si z „Farmárskej noci“  odniesli nielen nové vedomosti, ale aj bohaté zážitky. 

 • Dance Free Style

  Gratulujeme našim tanečníčkam ku krásnemu 1. miesto vo voľnom štýle a Lucke k úžasnému 3. miesto vo vyššej vekovej kategórii.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Ulica Ivana Krasku 29,Trnava
  Ulica Ivana Krasku 29, 917 05 Trnava
 • ZŠ: 033/5543049
  MŠ: 033/5543249
  ŠJ: 0911/348070
  mobil riaditeľňa: 0915/763047, 0911/348088

Fotogaléria