Novinky

 • Stroj na jednotky

  Ako minulý rok, aj tento rok majú žiaci možnosť zaregistrovať sa na portáli Stroj na jednotky (link tu: https://www.strojnajednotky.sk/payment.php… ) a pomocou domáceho zábavného precvičovania zlepšovať svoj prospech v škole. Komu sa nelení, tomu sa snaha na jedničky premení. :)

 • Dobrovoľný rodičovský príspevok

  Dobrovoľný rodičovský príspevok do ZRPŠ, ktorý bol na tento šk. rok odsúhlasený vo výške 15 € (za 1.dieťa), každé ďalšie dieťa 10 €, je možné uhradiť do konca októbra:

  ·       Prevodom cez IB na účet OZ ZRPŠ SK97 6500 0000 0000 2032 5443

  Pre identifikáciu platby uveďte do poznámky: priezvisko dieťaťa+trieda (napr.Šikula 7.A+3.A)

 • Účelové cvičenie - 2. stupeň

  V piatok 22.09.2017 žiaci 2. stupňa absolvujú jesennú časť účelového cvičenia.

  V rámci neho absolvujú pochod do Trnavy a zapoja sa do programu Európskeho týždňa mobility - dopravné ihrisko, orientačný beh, deň športových talentov.

  Vyučovanie pre 2. stupeň končí 5. vyučovacou hodinou o 12:20. Je potrebné sa teplo obliecť a vhodne obuť. Nech nám praje počasie a hlavne neprší.. :)

  V prípade nepriaznivého počasia bude zabezpečený náhradný program ÚC.

   

 • Jesenný zber papiera

   

  V dňoch od 25.09.2017 do 29.09.2017 organizujeme na našej škole Jesenný zber papiera.

  Roztriedený a zviazaný papier (zväzovať zvlášť kartóny - noviny, časopisy) možno priniesť do pristaveného kontajnera doobeda od 7:30 do 8:30 a poobede od 14:00 do 16:00 hod.

  Vyhodnotení a odmenení budú jednotlivci, ako aj triedy s najväčším množstvom prinesených kg starého papiera.

  DOZBIERANIA PRIATELIA :)

 • Školské fórum

   

  V utorok 19. septembra žiaci 8. ročníka absolvujú Školské fórum na tému mobility

  Budú mať možnosť prezentova svoje názory a nápady pre lepšie fungovania svojej školy, ako aj mesta v oblasti dopravy.


  Ich pripomienky budú vyhodnotené a najlepšie nápady zrealizované v rámci školy.

  Vhodné návrhy týkajúce sa mesta budú zapracované do pripravovaného Plánu udržateľnej mobility, či napríklad do projektov Participatívneho rozpočtu.

 • 13. 9. 2017

  Aktualizovali sme modul Konzultačné hodiny

 • Oznam

  V dňoch 09. - 10.09.2017 (víkend)  bude školský areál zatvorený z organizačných dôvodov.  Ďakujeme za pochopenie...

 • Plenárne a rodičovské združenie

  Oznamujeme rodičom, že dňa 13.09.2017 (streda) sa uskutoční Plenárne rodičovské združenie o 16:30 hod. na I. budove ZŠ (základné informácie k organizácii školského roka, ponuka externých krúžkov na škole, informácie k činnosti Rady rodičov pri ZŠ s MŠ za minulý šk. rok, odhlasovanie výšky dobrovoľného rodičovského príspevku, iné.. ). Následne sa uskutočnia aj triedne rodičovské združenia v jednotlivých triedach školy so začiatkom približne o 17:00 hod.

  Účasť rodičov je na plenárnom aj rodičovskom združení povinná. 

  Ďakujeme :)

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Rozvrh hodín

  Oznam pre rodičov,

  5.9. utorok: 1.2. hodina triednicke hodiny, 3,4,5 hodina podľa napísaného rozvrhu. Žiaci 1. stupňa končia 4. vyučovacou hodinou, žiaci 2. stupňa končia 5. vyučovacou hodinou.

  ŠKD je hneď po skončení vyučovania. Prevádzka ŠKD od 6,30 - 7,30, po skončení vyučovania po ročníkoch do 16,30 hod.

  od 6.9. streda: podľa rovrhu na stránke školy

 • Informácie pre rodičov novoprijatých detí do MŠ - školský rok 2017/2018

  MŠ má voľné miesta - prijímame ešte deti do MŠ.

  Adaptácia detí na prostredie našej materskej školy:

  - najlepšie postupná/ 1.týždeň od 7,30h-10h, 2.týždeň od 7,30h- do 12h, 3.týždeň od 7,30-14,30h/samozrejme aj podľa možností rodičov

  Ćo potrebuje dieťa do MŠ?

  -podpísané prezuvky, veci na prezlečenie/spodná bielizeň/

  -obľúbenú hračku z domu

  Tešíme sa na našich drobcov :) :) :) kolektív učiteliek MŠ                  bližšie info u p.zástup. MŠ Bočkovej

 • Slávnostný začiatok školského roka 2017/2018

  Začiatok školského roka bude 04.09.2017 o 8:00 hod v prvej budove ZŠ. Následne sa žiaci presunú do svojich tried, kde triedne učiteľky poskytnú potrebné informácie k organizácii prvých školských dní. Ukončenie je plánované na 9:30 hod. V tento deň ŠKD nie je zabezpečená. Žiaci resp. rodičia môžu ešte záujem o desiate a obedy nahlásiť u vedúcej školskej jedálne. :) 

  Na stránke je aktuálny rozvrh hodín na školský rok 2017/2018

 • 3. 7. 2017

  Hviezdicový tábor prebieha v dňoch 03.07.2017- 07.07.2017 v čase od 7:30 do 16:00 hod v priestoroch ZŠ s MŠ I. Krasku 29, Trnava 5 - druhá budova.

  Program:

  03.07. Športový deň

  04.07. Výlet - výroba papiera Petrus (obed zabezpečený v škole)

  06.07. Kto sa hrá - nehnevá

  07.07. Urobme si .....

 • Škola končí - hurá prázdniny!!!

  Krásne prázdniny všetkým žiakom, príjemnú dovolenku všetkým zamestnancom a úspešné vykročenie do ďalšej etapy života našim deviatakom želá

  vedenie ZŠ s MŠ I. Krasku 29, Trnava. 

 • Slovenská katolícka charita (SKCH) pripravila aj v tomto roku veľmi úspešnú zbierku školských pomôcok. Uskutočnil sa tak už 8. ročník kampane, ktorá pomáha znevýhodneným školákom na Slovensku pripraviť sa na nový školský rok. Vďaka darovaným pomôckam môžu aj deti zo sociálne slabších rodín, krízových centier, či detských charitných domovov prísť do školy pripravené, a získať tak šancu na plnohodnotné vzdelanie a lepšiu budúcnosť. Tento rok sa do tejto kampane zapojili aj žiaci našej školy, ktorí svojim príspevkom mohli pomôcť tým, ktorí pomoc ozaj potebujú. Na ukončení šk. roka žiaci 6.A, ktorí projekt rozbiehali na škole, slávnostne odovzdali veci vyzbierané žiakmi a ich rodičmi našej školy.

 • 28. 6. 2017

  V utorok 27.06.2017 sa na našej škole uskutočnil tradičný florbalový turnaj "trnavských" škôl. Po vzájomných zápasoch bolo poradie tímov nasledovné:

  1. miesto ZŠ s MŠ Vančurova, Trnava

  2. miesto ZŠ s MŠ Spartakovska, Trnava

  3. miesto ZŠ s MŠ I. Krasku, Trnava

  4. miesto ZŠ s MŠ Boleráz

  5. miesto ZŠ s MŠ Atomova, Trnava.

  Víťazom srdenčne gratulujeme a tešíme sa na ďalší ročník. :)

 • 27.06.2017 sa niekoľko našich žiakov spolu s p. učiteľkou náboženstva a s pani riaditeľkou zúčastnilo ďakovnej sv. omše Te Deum v Katedrále sv. J. Krstiteľa, počas ktorej modlibou spolu s o. biskupom ďakovali za všetko, čo zažili v tomto školskom roku a vyprosovali požehnanie pre všetkych spolužiakov, učiteľov, rodičov, ale tiež pre všetkých, ktorí sa akokoľvek podielali na priebehu šk. roka.

 • 28. 6. 2017

  S blížiacim sa koncom školského roka žiaci tradične absolvovali účelové cvičenie na 2. stupni a didaktické hry na 1.stupni. Počas týchto hodín si mohli v teoretickej časti zopakovať svoje vedomosti zo zdravotnej prípravy (ošetrenie rán, krvácajúce rany, popáleniny, zlomeniny, resuscitácia) pričom tieto teoretické vedomosti im pomohli oprášiť aj žiaci SZŠ Trnava s ich maketami a pomôckami. Teoretické poznatky si formou prezentácií, testov overovali aj v civilnej ochrane, poplašných signáloch a i.... V praktickej časti sa zoznámili s prácou polície, pozreli si ukážku práce policajných psov pod vedením ich psovodov. Absolvovali pochod, kde si otestovali vedomosti s orientáciou v teréne, určovaním svetových strán, topografiou.  Veľká vďaka patrí za spoluprácu Strednej zravotnej škole v Trnave a Okresnému riaditeľstvu PZ Trnava. Ďakujeme :)

 • Oznam pre rodičov

  Od 26.6. do 29.6. 2017 žiaci končia:

  1. stupeň 4. vyučovacou hodinou
  2. stupeň 5. vyučovacou hodinou

   

  26.6. účelové cvičenie praktická časť, didaktické hry

  27.6. odovzdanie a prebranie učebníc, florbalový turnaj trnavských ZŠ

  28.6. odovzdanie a prebranie učebníc, práca v triedach, brigáda v okolí školy

  29.6. športový deň

  30.6.  7:45 – 9:30 Slávnostné ukončenie školského roka

 • 23. 6. 2017

  Kroky piatakov a šiestakov na koncoročnom výlete smerovali do neďalekej Nitry. Tu si hravou formou prostredníctvom p. sprievodkyne zopakovali históriu nášho národa. Absolvovali prehliadku Nitrianskeho horného mesta, Pribinovho námestia, vybraných častí hradného areálu, Katedrálu sv. Emeráma a prehliadku Diecézneho múzea. Cez ilustrovanú brožúrku riešili zaujímavé úlohy, ktorých vylúštenie ich priviedlo až k hradnému pokladu, z ktorého si kúsok každý z nich odniesol so sebou. Ďalšia zástavka výletu bola v mestskom parku, kde si od informácií trošku oddýchli na detskom ihrisku a v labyrinte. Konečná studnica informácií z histórie na nich čakala v Poľnohospodárskom múzeu, kde sa oboznámili s dejinami poľnohospodárstva, tradičnými remeslami, spracovateľstvom, prezreli si poľnohospodárske stroje, letectvo, hasičské zariadenia a prešli sa nádherným skanzenom. Nitra bola super! 

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Ulica Ivana Krasku 29,Trnava
  Ulica Ivana Krasku 29, 917 05 Trnava
 • ZŠ: +421 33/5543049, 0911/348088
  MŠ: 033/5543248, 0911/348070
  ŠJ: 033/5543249, 0911/348070
  mobil riaditeľňa: 0915/763047

Fotogaléria