Novinky

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • 3. 7. 2017

  Hviezdicový tábor prebieha v dňoch 03.07.2017- 07.07.2017 v čase od 7:30 do 16:00 hod v priestoroch ZŠ s MŠ I. Krasku 29, Trnava 5 - druhá budova.

  Program:

  03.07. Športový deň

  04.07. Výlet - výroba papiera Petrus (obed zabezpečený v škole)

  06.07. Kto sa hrá - nehnevá

  07.07. Urobme si .....

 • Škola končí - hurá prázdniny!!!

  Krásne prázdniny všetkým žiakom, príjemnú dovolenku všetkým zamestnancom a úspešné vykročenie do ďalšej etapy života našim deviatakom želá

  vedenie ZŠ s MŠ I. Krasku 29, Trnava. 

 • Slovenská katolícka charita (SKCH) pripravila aj v tomto roku veľmi úspešnú zbierku školských pomôcok. Uskutočnil sa tak už 8. ročník kampane, ktorá pomáha znevýhodneným školákom na Slovensku pripraviť sa na nový školský rok. Vďaka darovaným pomôckam môžu aj deti zo sociálne slabších rodín, krízových centier, či detských charitných domovov prísť do školy pripravené, a získať tak šancu na plnohodnotné vzdelanie a lepšiu budúcnosť. Tento rok sa do tejto kampane zapojili aj žiaci našej školy, ktorí svojim príspevkom mohli pomôcť tým, ktorí pomoc ozaj potebujú. Na ukončení šk. roka žiaci 6.A, ktorí projekt rozbiehali na škole, slávnostne odovzdali veci vyzbierané žiakmi a ich rodičmi našej školy.

 • 28. 6. 2017

  V utorok 27.06.2017 sa na našej škole uskutočnil tradičný florbalový turnaj "trnavských" škôl. Po vzájomných zápasoch bolo poradie tímov nasledovné:

  1. miesto ZŠ s MŠ Vančurova, Trnava

  2. miesto ZŠ s MŠ Spartakovska, Trnava

  3. miesto ZŠ s MŠ I. Krasku, Trnava

  4. miesto ZŠ s MŠ Boleráz

  5. miesto ZŠ s MŠ Atomova, Trnava.

  Víťazom srdenčne gratulujeme a tešíme sa na ďalší ročník. :)

 • 27.06.2017 sa niekoľko našich žiakov spolu s p. učiteľkou náboženstva a s pani riaditeľkou zúčastnilo ďakovnej sv. omše Te Deum v Katedrále sv. J. Krstiteľa, počas ktorej modlibou spolu s o. biskupom ďakovali za všetko, čo zažili v tomto školskom roku a vyprosovali požehnanie pre všetkych spolužiakov, učiteľov, rodičov, ale tiež pre všetkých, ktorí sa akokoľvek podielali na priebehu šk. roka.

 • 28. 6. 2017

  S blížiacim sa koncom školského roka žiaci tradične absolvovali účelové cvičenie na 2. stupni a didaktické hry na 1.stupni. Počas týchto hodín si mohli v teoretickej časti zopakovať svoje vedomosti zo zdravotnej prípravy (ošetrenie rán, krvácajúce rany, popáleniny, zlomeniny, resuscitácia) pričom tieto teoretické vedomosti im pomohli oprášiť aj žiaci SZŠ Trnava s ich maketami a pomôckami. Teoretické poznatky si formou prezentácií, testov overovali aj v civilnej ochrane, poplašných signáloch a i.... V praktickej časti sa zoznámili s prácou polície, pozreli si ukážku práce policajných psov pod vedením ich psovodov. Absolvovali pochod, kde si otestovali vedomosti s orientáciou v teréne, určovaním svetových strán, topografiou.  Veľká vďaka patrí za spoluprácu Strednej zravotnej škole v Trnave a Okresnému riaditeľstvu PZ Trnava. Ďakujeme :)

 • Oznam pre rodičov

  Od 26.6. do 29.6. 2017 žiaci končia:

  1. stupeň 4. vyučovacou hodinou
  2. stupeň 5. vyučovacou hodinou

   

  26.6. účelové cvičenie praktická časť, didaktické hry

  27.6. odovzdanie a prebranie učebníc, florbalový turnaj trnavských ZŠ

  28.6. odovzdanie a prebranie učebníc, práca v triedach, brigáda v okolí školy

  29.6. športový deň

  30.6.  7:45 – 9:30 Slávnostné ukončenie školského roka

 • 23. 6. 2017

  Kroky piatakov a šiestakov na koncoročnom výlete smerovali do neďalekej Nitry. Tu si hravou formou prostredníctvom p. sprievodkyne zopakovali históriu nášho národa. Absolvovali prehliadku Nitrianskeho horného mesta, Pribinovho námestia, vybraných častí hradného areálu, Katedrálu sv. Emeráma a prehliadku Diecézneho múzea. Cez ilustrovanú brožúrku riešili zaujímavé úlohy, ktorých vylúštenie ich priviedlo až k hradnému pokladu, z ktorého si kúsok každý z nich odniesol so sebou. Ďalšia zástavka výletu bola v mestskom parku, kde si od informácií trošku oddýchli na detskom ihrisku a v labyrinte. Konečná studnica informácií z histórie na nich čakala v Poľnohospodárskom múzeu, kde sa oboznámili s dejinami poľnohospodárstva, tradičnými remeslami, spracovateľstvom, prezreli si poľnohospodárske stroje, letectvo, hasičské zariadenia a prešli sa nádherným skanzenom. Nitra bola super! 

   

 • 21. 6. 2017

  Žiaci 1. stupňa si počas koncoročného školského výletu vychutnali krásy Donovál a zabavili sa v rozprávkovom kráľovstve Habakuky. Kuk na foto... :) 

 • 21. 6. 2017

  V súťaži Šikovníček ŠKD si deti mali možnosť otestovať svoje zručnosti v šúpaní uverených vajec, preberaní strukovín, vešaní bielizne, skladaní trička a navliekaní korálok. :)

 • 19. 6. 2017

  Dnes sa mali možnosť stretnúť naši žiaci so slovenským, európskym aj svetovým majstrom v boxe Tomi Kid Kovácsom. Tomi nám okrem svojej profesionálnej kariéry predstavil aj svoj projekt Akadémia Tomi Kid Kovácsa. Priblížil nám životné osudy jeho zverencov, sám na sebe i na príklade svojich chalanov poukázal na to, že keď človek ozaj niečo chce a tvrdo na tom pracuje - úspech sa určite dostaví. Predstavil nám svojho najnovšieho chránenca Christiana z Kuby, ktorého aktuálne trénuje a pripavuje na profesionálnu karéru boxera. Ukázal nám prvky boxu, pohyby a ukážky olympijského bojového umenia. Jeho výzvu na boj prijal aj náš učiteľ telesnej p. Fehér, ktorý ho riadne potrápil. Chlapci mali možnosť vyskúšať si tieňový box a viacerí zo žiakov si zasúťažili v boxových "kačákoch".... Ďakujeme za super program, za zábavu, ktorú nám Tomi urobil a za mnohé myšlienky, ktoré naši žiaci v svojom živote ešte neraz ocenia... Držíme palce v ďalšom pôsobení a životnom poslaní :)

 • Vyhodnotenie zberu papiera

  Počas mája sme sa zapojili do zberu papiera. Celkovo sme aj s MŠ nazbierali 12 480 kg papiera. Pri výrobe 1 tony papiera sa ušetrí cca 17 stromov, čiže zachránili sme 204 stromov. Ďakujeme všetkým nielen žiakom ale aj rodičom za papier a ochotu separovať. Víťazným triedam aj jednotlivcom blahoželáme. Ceny budú odovzdané na slávnostnom ukončení školského roka.

  výsledky zberu: zber_maj_2017.pdf

 • 2. ročník celonárodnej kampane „Do školy na bicykli 2017“

  Počas kampane Do školy na bicykli 2017 žiaci od vedením učiteľov absolvovali tieto aktivity od 12.6.-16.6.2017:

  1. a 2. ročník – aktivita Bezpečne na ceste- výroba projektov, kvízov a súťaží na danú tému.

  3. a 4. ročník – aktivita Cyklisti na ceste – pozorovanie dodržiavanie pravidiel cestnej premávky u cyklistov, sledovanie povinnej výbavy na bicykli.

  ŠKD – sledovanie počtu žiakov a rodičov, ktorí prišli do školy na bicykli, kolobežke a iné.

  5.A - list pre primátora.

  1. stupeň – návšteva dopravného ihriska 13.6.2017 v RM JET s.r.o. Trnava, oboznámenie sa s teoretickými  aj praktickými pravidlami cestnej premávky.

  Vyvrcholením celého týždňa bola aktivita ,, Vyskladaj si svoj bicykel“.

  Dňa 16.6.2017 sa v našej škole uskutočnila zbierka plastových vrchnáčikov Každý žiak priniesol do školy vrchnáčiky, ktoré sa vyzbierali z tried . Celkovo  ich bolo 7 464. Žiaci ich roztriedili po farbách. Na školskom ihrisku sa z nich vyskladal bicykel o rozmere 6 x 10m, na ktorý sa použilo 5 968 plastových vrchnáčikov. Postupne po triedach sa skladali jednotlivé časti bicykla. Do akcie sa zapojili všetci  žiaci školy a deti MŠ. Fotografie z akcie si môžete pozrieť vo fotoalbume. Po ukončení akcie, budú vrchnáčiky odovzdané dievčatku, ktoré ich  použije na výmenu invalidného vozíka.

  Žiaci okrem skupinových prác  sa spolupodieľali na ochrane životného prostredia a nezištnej pomoci inému človeku.

 • Šachový turnaj

  Šachový turnaj zorganizoval pre žiakov 2. stupňa p. učiteľ Mgr. R. Fehér v piatok 16.6.2017 . Celkovo sa odohralo 25 zápasov.

  Víťazom blahoželáme !

  1. miesto - Adam Kavoň

  2. miesto - Ondrej Šesták

  3. miesto - Juraj Kavoň

 • Florbalový turnaj

  V rámci Dni zdravia sme zorganizovali na škole  vo štvrtok 15.6.2017 v čase d 15:30 -17:00 florbalový turnaj medzi žiakmi- učiteľmi a rodičmi. Odohralo sa 6 zápasov. Víťazom blahoželáme.

  Víťazmi sú všetci, ktorí si našli čas a prišli si zašportovať.

  Fotografie zo zápasov sú vo fotoalbume.

 • Denný letný jazykový tábor

  Pre nedostatočný záujem bol denný letný tábor zrušený.

  ZŠ s MŠ v spolupráci so SIDAS jazyková škola Košice Vám ponúkame možnosť prihlásiť vaše dieťa na denný letný jazykový tábor. Tábor by prebiehal v priestoroch základnej školy pod vedením lektorov jazykovej školy.

  Termín: 10.7.-14.7.2017 v čase od 8:00 do 16:00 hod.

  Cena za pobyt (bez stravy) je 53,00€. Stravu je možné nahlásiť v školskej jedálni.

  Orientačný program: športové aktivity, kvízy, súťaže, výroba projektov, nácvik záverečného programu - všetko hravou a zábavnou formou  pod vedením zahraničného anglicky hovoriaceho lektora. 

  V prípade záujmu je potrebné vypísať záväznú prihlášku do 21.06.2017 v riaditeľni ZŠ.  

  Prihláška na stiahnutie: Anglicky_letny_denny_tabor_registracia_dieta.doc

 • Do školy na bicykli 2017

  V týždni od 12.06.2017 do 16.06.2017 sa naša škola zapojí do celonárodnej kampane "Do školy na bicykli 2017"

  Počas tohto týždňa pripravíme aktivity pre žiakov našej školy na 1. stupni a v ŠKD. Vyvrcholením bude podujatie v piatok 16.06.2017 - Poskladajme si svoj bicykel! Podujatie je určené pre všetkých žiakov školy.

  Zároveň by sme chceli vyzvať všetkých žiakov, rodičov, zamestnancov, aby v tento týždeň namiesto auta pri dochádzke do školy využili bicykel (kolobežku).

  Sprievodnou akciou popri aktivitách budú súťaže v rôznych kategóriách, oblastiach - nechajte sa prekvapiť. :)

  Podrobnosti na stránke: http://doskolynabicykli.eu/o-projekte/

 • Skúsme žiť zdravo

  Naša škola sa zapojila do projektu Zdravie a bezpečnosť v školách 2017, ktorý sa bude realizovať v mesiachoch september - november 2017 na našej škole.

 • DNI ZDRAVIA 2017

  Naša škola sa zapojí do podujatia Festival životného štýlu zdravého mesta Trnavy nasledovnými akciami a aktivitami školy:

  • 12.6. Zdravá výživa - príprava informačného panela
  • 13.6. Projekt Viem, čo zjem..
  • 14.6. ŠKD - V zdravom tele, zdravý duch.
  • 15.6. Florbalový turnaj žiaci - učitelia - rodičia
  • 16.6. Šachový turnaj, Športujeme proti obezite
strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Ulica Ivana Krasku 29,Trnava
  Ulica Ivana Krasku 29, 917 05 Trnava
 • ZŠ: +421 33/5543049, 0911/348088
  MŠ: 033/5543248, 0911/348070
  ŠJ: 033/5543249, 0911/348070
  mobil riaditeľňa: 0915/763047

Fotogaléria