Novinky

 • Vernisáž výtvarných prác

  Žiaci 6.ročníka navštívili výstavu GRAFFEST v Centre pomoci pre rodiny, kde nás milo privítali a pohostili s čajíkom. Potom sme sa zúčastnili vernisáže: Svet rozprávkových príbehov v CVČ Kalokagatia Trnava, v rámci ktorej získal náš žiak Jakub Horňák 2.miesto. Gratulujeme! 

 • Učíme sa vybrané slová

  Pri učení sa vybaných slov využívame názornosť a prepojenie s remeslami :) 

 • Projekt Trnava - 3.A

  Trnava - téma projektu pre žiakov 3.A na hodine Vlastivedy.. 

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľka ZŠ s MŠ, Ulica Ivana Krasku 29, Trnava udeľuje dňa 22.11.2017 žiakom 6.,7.,8.a 9. ročníka riaditeľské voľno z organizačných dôvodov - Testovanie 5 -2017

 • Bábkové divadlo Normenov svet

  Žiaci prvého ročníka boli na kultúrnom podujatí - bábkové divadlo: Normenov svet v Trnave. Predstavenie sa nám veľmi páčilo, krasne bábky sme si mohli bližšie prezrieť a pohrať sa s nimi. Už teraz sa tešíme na ďalšie milé predstavenie...

 • Jesenný zber papiera

  Zber papiera - vyhodnotenie

  Celkovo sme nazbierali 8 906 ton papiera, priemer na žiaka 44 kg.

  Všetkým žiakom a rodičom ktorí sa do zberu zapojili ďakujeme.

  Vyhodnotenie zberu papiera jeseň 2017

  1. miesto  Pavlak M. 6.A

  2. miesto  Šteigerová E.1.B

  3. miesto  Kopáčová S.6.A

  4. miesto  Korcová S. 8.A

  5. miesto  Kopáčová N.3.A

  6. miesto  Blažo A.4.A

  7. miesto  Jankovič M.5.A

  8. miesto  Mihálik M.2.A

  9. miesto  Šarmírová L.8.A

  10. miesto  Rakický D. MŠ C

  Triedy:  

  1. miesto 175,88 kg/žiaka 6.A

  2. miesto   51,25 kg/žiaka 1.B

  3. miesto   50,74 kg/žiaka 3.A

 • iBobor 2017


  V dňoch od 7.11. do 10.11.2017 si mohli žiaci od 3. po 9. ročník vyskúšať svoje vedomosti v oblasti IKT prostredníctvom internetovej súťaže iBobor. Úlohy boli zamerané na logiku, porozumenie informáciám, algoritmizáciu, programovanie, fakty, praktické využívanie IKT a matematické základy informatiky. 

  Každý žiak sa počet dosiahnutých bodov dozvedel ihneď po skončení testu. Každému zúčastnenému žiakovi bude sprístupnené kompletné hodnotenie jeho úloh po celoslovenskom vyhodnotení súťaže.

 • Turistika

  V peknom jesennom počasí sme prešli zo sv.Jura cez Biely kríž až do Rače. Decká sa vyšantili v lese i v kope popadaného lístia.... 

 • 4. 11. 2017

  Žiaci 1.A a 1.B si pripomenuli Deň školských knižníc. Prezreli sme si knihy v našom školskom knižnom kútiku a oboznámili sa so systémom fungovania knižníc. Prečítali sme si rozprávku O troch prasiatkach, spoločne sme vytvorili farebnú obrázkovú osnovou k príbehu a nakoniec sme si aj zaspievali... Cieľom tejto akcie je priblížiť detského čitateľa bližšie ku knihe, spoznať jej krásu a tajuplnosť, a tak získať kladný vzťah k čítaniu a spoznávaniu nového.

 • Školské MO v šachu žiakov ZŠ

  Školské majstrovstvá okresu v ŠACHU žiakov ZŠ sa uskutočnilo 24. októbra 2017 v Kalokagatii. 

  Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení: L. Bango, L. Moncman, A. Fehér, P. Vojtko.

  Družstvo získalo 1. miesto. Jednotlivi L. Bango - získal 1. miesto. Víťazom srdečne blahoželáme !

 • Oznam

  Od 4.11.2017 do jari 2018 bude školský areál pre verejnosť uzatvorený.

 • 2. 11. 2017

  Na krúžku si žiaci precvičia šikovné ručičky pri výrobe darčekov a obrázkov 

  z kartónu, papiera, vlny, špagátu,neskôr aj z textilu, prírodného materiálu či drôtu.

  Pokročilí už aj štrikujú, háčkujú alebo vyšívajú.

 • 2. 11. 2017

  Kto je moja rodina - na túto tému si naši prváci pripravili jeden zo svojich prvých projektov :)

 • 30. 10. 2017

  Do galérie Halloween v MŠ boli pridané fotografie.

 • S cukríkmi, čo zostali z tekvicovej party, sme sa naučili deliť. Koľko sa každému ujde a zje? laugh

 • Žiaci 3. až 5. ročníka si pozreli upravenú hru Smelý Zajko v Amerike a žiaci 6. až 9. ročníka si pozreli divadelnú hru v anglickom jazyku The Heroes.

  Kto sú hrdinovia našich dní? Je to Batman, Spiderman alebo Superman?…alebo to môžu byť aj obyčajní ľudia, deti? 

 • Objavovanie vesmíru zažili žiaci 3. a 4. ročníka počas náučnej exkurzie v Planetáriu v Hlohovci. Aby informácií nemali málo, pokračovali v exkurzii aj vo Vlastivednom múzeu. Tam si prezreli prírodovednú expozíciu, ktorá patrí medzi najstaršie expozície múzea. Pochádza z roku 1971. Sú v nej vystavené zvieratká, ktoré sa vyskytujú v časti medzi Malými Karpatami a Považským Inovcom. V celku náročný deň, ale lepšie raz vidieť ako stokrát počuť smiley.

 • Veselú atmosféru sme si užili počas Tekvicovej party so žiakmi prvého stupňa. Prekvapili ozaj krásnymi kostýmami, súťaživosťou a spontánou zábavou... Žiaci druhého stupňa si pripravili triedne aktivity, tančeky a pohostenie. Poďakovanie patrí žiakom druhého stupňa, ktorí pomohli pri jednotlivých súťažných disciplínach: Barborka, Kiristínka, Samko, Maťo, Terazka, Magdalénka, Lola, Ivanka, Mariannka a Linda - ĎAKUJEME. 

  Počas party sa odovzdali aj ceny za Najkrajšiu tekvicu:

  1. miesto Šimonko Rippel 2.A

  2. miesto: Gabika Martančíková 3.A

  3. miesto: Nicolka Kopáčová 3.A

  Gratulujeme a tešíme sa opäť o rok wink.

 • Technicky zdatní žiaci 8. a 9. ročníka našej školy sa v rámci výberu stredných škôl zúčastnili na exkurzii v MTF STU v Trnave. V novovybudovanom Centre excelentnosti 5-osového obrábania sa dozvedeli o možnostiach štúdia technických predmetov na stredných školách ako aj o ďalšom pokračovaní v štúdiu na vysokej škole. Previedli ich fakultou, oboznámili sa s fungovaním počítačovo riadených obrábacích strojov, CT-čka a 3D tlačiarne.

 • Tento rok sa opäť do súťaže zapojilo veľa žiakov s ich rodičmi. Výtvory boli znova originálne a veľmi zaujímavé. Vyhlásenie víťazov bude počas Tekvicovej party vo štvrtok po 16:00 hod.. Ďakujeme všetkým kreatívnym žiakom, rodičom a iným rodinným príslušníkom.. :)

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Ulica Ivana Krasku 29,Trnava
  Ulica Ivana Krasku 29, 917 05 Trnava
 • ZŠ: +421 33/5543049, 0911/348088
  MŠ: 033/5543248, 0911/348070
  ŠJ: 033/5543249, 0911/348070
  mobil riaditeľňa: 0915/763047

Fotogaléria