Novinky

PartnersČo nás čaká:

Pondelok 24. 9. 2018

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Počet návštev: 2063320
 • je národným projektom Mládeže Slovenského Červeného kríža.

  - projekt sa zameriava na výučbu prvej pomoci a prehĺbenia humanitného cítenia detí v MŠ,

  - Dorotka je kamarátka, ktorá bude pomáhať deťom pochopiť jednotlivé témy,

  - projekt bude prebiehať v triede C a D v mesiacoch október- december 1 krát do týždňa,

  - pomocou hier, básní, rozprávok sa budú deti učiť ako ošetriť drobné poranenia, privolať prvú pomoc..,

  - viac informácii o projekte sa dozviete http://zilina.redcross.sk/dorotka

 • Vážení rodičia,

  Rada rodičov a priateľov školy organizuje brigádu v areáli ZŠ Modranka.

  Cieľ brigády: Presun zeminy do vyvýšených záhonov a vyrovnanie nerovností v areáli školy.

  Čo si treba priniesť: fúrik, lopatu, hrable, pracovné rukavice.

  Termín brigády:

  Piatok 21.september od 17:00 – 19:00 (cca)

  Sobota 22.september od 8:30 – doobeda.

  V sobotu sa brigáda uskutoční iba v prípade priaznivého počasia!!!

  Spoločnými silami pomôžme skrášliť areál školy pre naše deťúrence. :)

 • V týždni od 24. do 28.9.2018 sa v areáli školy uskutoční Jesenný zber papiera. Zviazaný papier môžete odovzdať školníkovi, ktorý ho následne odváži a zapíše. Najusilovnejší jednotlivci aj triedy budú odmenení/é vecnými cenami.

 • Dňa 11.9.2018 sa o 16:30 hod. v 1. budove ZŠ uskutoční Plenárne združenie a následne sa uskutočnia triedne rodičovské združenia. Účasť rodičov je nutná.

 • Začiatok školského roka bude 03.09.2018 o 8:00 hod v prvej budove ZŠ. Následne sa žiaci presunú do svojich tried, kde triedne učiteľky poskytnú potrebné informácie k organizácii prvých školských dní. Ukončenie je plánované na 9:30 hod.

  V tento deň nie je zabezpečená pre žiakov ZŠ - ŠKD ani strava .

  Žiaci resp. rodičia môžu ešte záujem o desiate a obedy nahlásiť u vedúcej školskej jedálne. :)

  Na stránke je predbežný rozvrh hodín na školský rok 2018/2019.

 • Školský areál bude od 01.09.2018 otvorený v sobotu a v nedeľu od 10:00 do 12:00 hod a od 15:00 do 20:00 hod. Prosíme o dodržiavanie prevádzkového poriadku. Správcom areálu bude pán Ľ. Hruška.

  V prípade nepriaznivého počasia bude areál zatvorený.

 • Príchod prihlásených detí do denného tábora je najskôr o 7:30 hod., kedy ich preberá dozorkonajúci učiteľ.

  Program:

  Tvorivé dielne, Zahrajme sa, Výlet - Farma pod Gaštankou (treba mať podpísaný a odovzdaný informovaný súhlas), Športový deň.

  Denný tábor trvá denne max do 16:00 hod., deti odchádzajú podľa vyplnenej prihlášky.

 • Školský rok sme ukončili s básničkou našich prváčikov a tancom žiakov prvého stupňa. Potom prišli na rad knižné odmeny pre usilovných žiakov a odmeny za májový zber papiera.

  Okrem šk. roka sme sa lúčili aj s našimi deviatakmi, ktorým prajeme veľa úspechov v ďalšej životnej etape.

  Veľa úspechov prajeme aj kolegyniam p. uč. Dekanovej a p. uč. Klučkovej - ďakujeme im za ich celoročný prístup, pochopenie, snahu a veríme, že sme sa nevideli naposledy.

  Všetkým prajeme krásne prázdniny a veľa pohodových dovolenkových dní.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Ulica Ivana Krasku 29,Trnava
  Ulica Ivana Krasku 29, 917 05 Trnava
 • ZŠ: 033/5543049
  MŠ: 033/5543249
  ŠJ: 0911/348070
  mobil riaditeľňa: 0915/763047, 0911/348088

Fotogaléria